Kezdőlap » Á.SZ.F. Általános Szerződési Feltételek

Á.SZ.F. Általános Szerződési Feltételek

Á.SZ.F.

 Általános Szerződési Feltételek

Az Á.SZ.F. alkalmazása

1.1 A vállalkozó, mint: a www.greenboxstudio.hu weboldal üzemeltetője és tulajdonosa: A Te Vagy a Sztár Reklám és Multimédiafejlesztő Ügynökség Kft. Minden jog fenntartva © 2014. Címünk:1034. Budapest Szőlő utca 28/a. Ügyvezető: Halas Viktor Adószám:14241509­2­41 Cégjegyzék szám:01­09­895190 Kapcs.:: www.greenboxstudio.hu Az árajánlat érvényes 2013­.12­.31-­ig. a Te Vagy a Sztár Reklám és Multimédiafejlesztő Ügynökség Kft. jelen szerződésben továbbiakban greenboxstudio.hu

1.2. A greenboxstudio.hu szállításai és szolgáltatásai – ha a greenboxstudio.hu és a vele szerződő fél (továbbiakban: Megrendelő) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg – kizárólag a jelen Á.SZ.F. rendelkezései alapján teljesülnek.

1.3. Az Á.SZ.F. alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Megrendelő és a greenboxstudio.hu közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha a greenboxstudio.hu és a Megrendelő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen Á.SZ.F.–et kell alkalmazni a greenboxstudio.hu szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Megrendelő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

 2. A reklámfilm szerződés létrejötte

2.1 A webshoptv.eu saját gyártású reklám, oktató, promóciós, stb. ­filmeket készít Megrendelőinek, azokat adott szempontok szerint bemutatja honlapján a www.greenboxstudio.hu oldalon valamint facebook adatfolyamában és a youtube­-on.

2.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy minden a greenboxstudio.hu által készített filmnek minden joga a webshoptv.eu-­t illeti, ugyanakkor a megrendelőnek természetes joga van megvásárolni a greenboxstudio.hu által, a Megrendelő számára készített film(ek) teljes szerzői jogait.

2.3 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a forgatást lemondania, csak a forgatás dátumát megelőző harmadik napig áll módjában. Amennyiben a forgatást megelőző napokon, vagy aznap mondja le, a greenboxstudio.hu munkáját hátráltatná, és ezért a megbízó az előlegről lemond. Az előleg minden esetben min.50% átutalással vagy készpénzben fizetve. Átutalás esetén a közlemény rovatba be kell írni, a megrendelő személy nevét, aki a megrendelő kapcsolattartója. (Lásd megrendelő lap).

2.4 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a greenboxstudio.hu a reklámjaiban és termék ismertetőiben és prospektusaiban megadott ajánlataihoz nincs kötve, azok feltételei a greenboxstudio.hu beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.

2.5 Megrendelő az elvégzendő munkát írásban a greenboxstudio.hu oldalon elérhető csomag ajánlatokhoz tartozó nyomtatványok kitöltésével – aláírva és interneten keresztül e­mail útján vagy kinyomtatva, postai úton visszaküldve, rendelheti meg. Megrendelő a megrendelő lapon adja meg az elvégzendő munka leírását. Kétség esetén a greenboxstudio.hu a megrendelés kiegészítésére hívja fel a Megrendelőt.

2.6 A szerződés a greenboxstudio.hu és a Megrendelő között, a greenboxstudio.hu által megküldött és a Megrendelő által elfogadott árajánlat aláírásával és az előleg befizetésével jön létre.

2.7 Amennyiben a greenboxstudio.hu a szóban vagy elektronikus módon tett megrendelés írásbeli megerősítését kéri, úgy a szerződés Megrendelő ezen nyilatkozatának greenboxstudio.hu általi átvétele napján jön létre, az írásbeli közléseknek megfelelő tartalommal. A greenboxstudio.hu egyes megrendeléseket, a megrendelt munka fajtájára, illetőleg más egyedi tulajdonsága alapján egyedi megrendelésként – egyedi megrendelés – kezel. Egyedi megrendelés esetén a greenboxstudio.hu a megrendelést írásban visszaigazolja, a munkavégzés feltételeit ugyancsak írásban közli a Megrendelővel és a megrendelésre küldött dokumentumban közli, hogy megrendelését egyedi (jelen szerződés 2.b pontja) megrendelésként tartja nyilván.

2.8 Megrendelő vállalja, hogy rendelkezésre bocsát minden szükséges adatot, nyersanyagot a greenboxstudio.hu számára és szavatolja azok jogtiszta mivoltát, amelyek a felvétel elkészítéséhez szükségesek. Ezeket véglegesítve adja át a greenboxstudio.hu által meghatározott határidőre. Minden hibás vagy nem megfelelően előkészített adat vagy nyersanyagból fakadó kárt vagy költséget a Megrendelő önként visel.

2.9 A Megrendelő vállalja, hogy – amennyiben a forgatási helyszín a megrendelő telephelyén és annak környezetében van – biztosítja a legmagasabb minőségi felvételikövetelményeknek megfelelő munkaterületet, rendet, tisztaságot. Vállalja a területfoglalási költségeket. Megrendelő biztosítja megfelelő szakembert a felvételek idejére, amennyiben igény van rá.

2.10 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ajánlatban foglalt csomagokon változtatni csak akkor lehetséges, hogyha egyedi ajánlatot kér.

2/a. Csomagajánlatok

2.a.1 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a csomagajánlatok olyan ajánlatokat tartalmaznak, amelyek célzottan összeállított kampány eszközök, amiket direkt az általános Megrendelői szempontok szerint állítottunk össze, melyeken nincs joga változtatni. Kivétel a változtatás jogát fenntartó ajánlatokban a változtatást megengedő pontok. Amennyiben módosítást kér, egyedi ajánlatként kezeljük.

2.a.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy csomagajánlatokban megrendelt reklámok szerzői jogai a webshoptv.eu tulajdonában vannak, ezért a kész videót csak és kizárólag a greenboxstudio.hu oldalán és aloldalain, a greenboxstudio.hu Youtube csatornáján és Facebook adatfolyamában, a megrendelő honlapján, a Megrendelő Facebook adatfolyamában és a Google Adwords reklámrendszerében, és a televíziók reklámblokkjában jelenítheti meg, a csomagajánlatban meghatározott ideig. A videókon szerepelni kell a greenboxstudio.hu logójának, bármilyen a videót manipuláló tevékenység jogi következményeket von maga után. Amennyiben a Megrendelő megvásárolja a reklámfilm jogdíját, akkor kapja meg a logó és egyéb greenboxstudio.hu által elhelyezett információktól mentes nyersanyagot.

2/b. Egyedi ajánlatok

2.b.1 Megrendelő tudomásul veszi, hogy csak az egyedi ajánlat kérésnél van módja beleszólni bármilyen módon is a gyártási folyamatokba, vagyis csak ekkor kérhet változtatást, kivétel a változtatásokat megengedő ajánlatok.

3. Hirdetési szerződés létrejötte

3.1 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a greenboxstudio.hu megjelenési felületet biztosít, díj ellenében a www.greenboxstudio.hu oldalon és aloldalain. Amely az átadás/átvétel napjától számított egy naptári évig biztosítja a megjelenést.

3.2 A greenboxstudio.hu, Megrendelői felé az alábbi megjelenést biztosítja: Videómarketing oldal, Videó lejátszó felületet akár FULL HD minőségben, (alejátszás minőségét befolyásolja a felhasználó sávszélessége valamint, képernyő beállításai) minden videóhoz 600 karakter rövid leírást, Megrendelő adatait, rövid program leírást, Google térkép szolgáltatást csatol.

3.3 Egyedi oldal, a greenboxstudio.hu fenntartja megrendelői számára a kiemelt egyedi tartalmak megjelenítésének lehetőségét, egyedi oldallal vagy aloldallal.

3.4 Lejárat előtt egy hónappal értesítést küldünk és mellékeljük a szolgáltatást megújító ugyancsak egy naptári évre szóló számlát, amennyiben a megújítási számla, adott határidőre nem kerül rendezésre a Megrendelő részéről a lejárati dátumig, akkor a Megrendelő profilját felfüggesztjük és a későbbi esetleges kedvezményekre elveszíti minden jogosultságát.

3.5 Amennyiben a Megrendelő saját reklámokkal, interaktív webes alkalmazásokkal rendelkezik és azokat kívánja megjeleníteni a www.greenboxstudio.hu oldalon, akkor a greenboxstudio.hu-­nak jogában áll saját szempontjai szerint mérlegelni és a kérést az aktuális csomagajánlatoktól függetlenül azt egyedi megrendelésként kezelni.

4. Kampány szerződés létrejötte

4.1 Megrendelő megbízza a greenboxstudio.hu­-t, hogy a Megrendelő által biztosított anyagok alapján – amennyiben külön szerződés nem köti – elvégezze az adott internetes reklámkampány adminisztrációs munkálatait a Megrendelő számára.

4,2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy greenboxstudio.hu csak akkor kezdi el a munkálatokat, amennyiben a megrendelő a feladat elvégzéséhez minden szükséges adatot, anyagot rendelkezésre bocsájtott.

4.3 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a greenboxstudio.hu egyedi reklámkampány tervezési megbízás esetén, különdíjat számol fel, mely a kampány sikerétől függetlenül megilleti a greenboxstudio.hu­-t.

5. Fizetési rendelkezések

5.1 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számlák kiegyenlítésére készpénzes és átutalásos fizetésre van mód.

5.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötésekor megállapodott, illetve a munkafolyamatok során akár szóbeli szerződés módosítás esetén a greenboxstudio.hu szerződés módosítási különdíjat számolhat fel, melyről írásban is tájékoztatja a Megrendelőt melyet az köteles elfogadni.

5.3 Megrendelő a szerződés aláírásával tudomásul veszi és önmagára érvényesnek tekinti, hogy átutalásos fizetés esetén 8 munkanap áll rendelkezésére a számlák teljesítésére, akkor is, ha a Megrendelő saját fizetési szabályzattal rendelkezik.

5.4 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számára készített reklámfilm szerzői jogdíja egyedi meghatározás alá kerül és azt minden esetben köteles elfogadni.

5.5 Megrendelő a szerződés aláírásával tudomásul veszi és önmagára érvényesnek tekinti, hogy nemfizetése esetén, a fizetési határidőtől számított 30. nap után a greenboxstudio.hu inkasszálhatja a megrendelő bankszámláját, illetve 60. nap után felszámolst kéthet a Megrendelővel szemben. Amennyiben a Megredenlő más okból kerül felszámolás alá, szavatolja a greenboxstudio.hu kártalanítását.

5.6 A greenboxstudio.hu jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Megrendelő hitelességét, illetőleg fizetőképességét cáfoló tények merülnek fel, így különösen, ha Megrendelő ellen csőd vagy bármilyen követelési eljárás merül fel..

5.7 A greenboxstudio.hu a teljes és részteljesítés jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Részteljesítés esetén a munka elvégzésének arányában köteles a Megrendelő a munka díját megfizetni.

6. Adatvédelem

6.1 greenboxstudio.hu vállalja, hogy minden ügyfeléről, megrendelőjéről vezetett adatokat titkosan kezeli, és az adatok biztonságáért minden tőle telhetőt megtesz, ugyanakkor az alvállalkozók, mint a greenboxstudio.hu szolgáltatói partnereinek műszaki és egyéb hibáiból, valamint a számítógépes bűnözésből fakadó károkért nem tudja vállalni a felelősséget.

6.2 A greenboxstudio.hu a látogatóiról adatokat gyűjt, mint ip cím, böngésző típusa, beállításai, látogató országa/városa, stb. Az üzemeltető statisztikai összegzést készít a rögzített adatokból, ezen kimutatások végeredménye csak statisztikai formában érhető el, mely nem alkalmas egyedi azonosítókhoz való kapcsolására. Amennyiben ezt nem szeretné, a böngészője beállításaival ezt megakadályozhatja, ennek pontos módjáról kérem tájékozódjon a böngészője súgójában. Az oldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL­jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején működnek.

6.3 A valasztasoke minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a működésére vonatkozó törvényeket betartsa.

7. Tanácsadás

7.1 A greenboxstudio.hu vállalja, hogy eddigi multimédia tapasztalatait felhasználva, tanácsot adjon,  eddigi ismeretei alapján. Ugyanakkor 100%­-os sikert nem tud garantálni. Az internetes kiszolgáló rendszerek folyamatosan változnak és az ebből fakadó esetleges változásokért a greenboxstudio.hu nem vállalja a felelősséget.

7.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a greenboxstudio.hu nem tehető felelőssé semmilyen, a Megrendelőt ért sérelemért, illetve a kampány során elszenvedett kárért.

8. Munkavégzésre vonaktozó rendelkezések

8.1 A greenboxstudio.hu által közölt munka megkezdési és a befejezési időpontjai tájékoztató jellegűek, ­ ugyanakkor a megrendelőnek csak a jelen szerződés 2.3 és 2.b.1 pontja értelmében van módja változtatni ­ melyek a webshoptv.eu beszállítói és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében módosulhatnak. A tájékoztató jellegű időpontokhoz képest a munkák egyéb késedelmes megkezdéséből, illetve befejezéséből eredő károkért a greenboxstudio.hu nem vállal felelősséget.

8.2 Megrendelő vállalja, hogy a forgatásra kipihenten, makulátlan állapotban, felkészülten érkezik és minden tőle telhetőt megtesz, hogy a stáb magas minőségű munkát hozzon létre. Bármilyen felkészületlenségből fakadó plusz költséget a Megrendelő visel.

8.3 A greenboxstudio.hu köteles minden tőle joggal elvárható intézkedést megtenni, hogy az eredeti munka megkezdési és befejezési határidőt betartsa. Ha a greenboxstudio.hu a munkák megkezdésével a közölt időponthoz képest több, mint 6 (hat) hetes késedelembe esik, úgy a Megrendelő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

9. Titoktartásra vonatkozó rendelkezések

9.1 Megrendelő vállalja, hogy a forgatás során a tudomására jutott gyártási információkat, kampány eszközök használatát, metódusokat, 5 évig titkosan kezeli, illetve, ha szeretné azokat felhasználni, arról írásos engedélyt kér.

9.2 A greenboxstudio.hu válallja, hogy a forgatás során a tudomására jutott információkat egy évig titkosan kezeli.

10. Elálláshoz való jog

10.1 Amennyiben a Megrendelő a létrejött szerződéstől a munka befejezése előtt eláll, úgy vállalja a greenboxstudio.hu-­nak megtéríteni az elállásból eredő kárát, a megrendeléstől számított 30 napon belül, valamint a már elvégzett munka értékének 50 %­t, egyedi megrendelés esetén az árajánlatban szereplő munka teljes értékének 100%­t, valamint a greenboxstudio.hu munkája elvégzésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeit.

11. Jogviták esetére

11.1 A Felek a jelen szerződésükben nem szabályozott kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos magyar Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó általános, valamint a megbízási szerződéseket szabályozó rendelkezéseit tartják irányadónak. A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáikat, amelyek a szerződés megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkeztek, megkísérlik békés úton, megegyezéssel rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, jogi vitájukban a hatáskörrel és illetékességgel bíró budapesti bíróság jár el.